Home

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Wednesday, March 10, 2010

Ekosistem

Ekosistem


1. Ekosistem adalah suatu sistem yang melibatkan tidak balas antara benda hidup (biotik) dan benda bukan hidup (abiotik).


2. Komponen benda bukan hidup terdiri daripada tanih, air, udara dan cahaya matahari.


3. Komponen ini menyediakan persekitaran luar bagi komponen benda hidup.


4. Komponen benda hidup terdiri daripada semua spesies tumbuhan dan haiwan yang hidup dalam persekitaran ini.


5. Rajah dibawah menunjukkan ekosistem di sebuah hutan hujan tropika.


6. Dalam ekosistem ini, benda hidup saling bergantung antara satu dengan lain. benda hidup bertindak balas juga dengan benda bukan hidup.


7. Tumbuhan hijau memerlukan tanah, air, udara, karbon dioksida dan cahaya matahari untuk membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis.


8. Oksigen yang dilepaskan melalui proses fotosintesis adalah penting kepada haiwan untuk pernafasan.


9. Haiwan seperti arnab adalah sejenis herbivor yang memakan rumput dan daun.


10. Arnab dijadikan makanan kepada haiwan karnivor seperti musang dan harimau.


11. Arnab, musang dan harimau adalah pengguna dalam ekosistem ini.


12. Apabila haiwan-haiwan ini mati, pengurai seperti kulat dan bakteria akan bertindak mereputkan bangkainya.


13. Bahan yang terurai menjadi nutrien yang menyuburkan tanih.


14. Peranan pengurai adalah sebagai penukar.


15. Nutrien yang dihasilkan itu akan diserap oleh tumbuhan sebagai sumber bahan untuk membuat makanannya.


16. Oleh itu, peranan tumbuhan sebagai pengeluar adalah sangat penting.


17. Penebangan tumbuhan semula jadi akan menyebabkan kekurangan sumber makanan.


18. Tumbuhan menjadi makanan kepada haiwan. Peranan tumbuhan ini disebut sebagai pengeluar.

No comments:

Post a Comment